Blog

SC PRIORITA PACT AVANTAGE GRANT SRL 

,,Ce este problema sociala pentru care avem nevoie de fonduri externe nerambursabile”

Conform unui studiu realizat de Ministerul Muncii si Protecției Sociale,  la nivel național, principala problemă socială menționată de către reprezentanții UAT, în 52,3% dintre localități, este lipsa locurilor de muncă. Următoarea problemă semnalată este sărăcia. Aceasta acoperă 17,5% din totalul UAT.

Aceste două probleme sociale ocupă locurile 1 şi 2 ca importantă atât la nivel național, cât şi în fiecare regiune în parte.

Lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități sau vârstnici se află pe locul 3 la nivel naţional, cu o pondere de 4,4%.

Problemele persoanelor vârstnice singure, îmbătrânirea populației şi integrarea persoanelor de etnie romă ocupă locurile 3-5 cu ponderi cuprinse între 2% şi 3%, aşa cum se poate vedea în graficul de mai jos.

Cu o pondere cumulată de 17% se regăsesc alte probleme sociale care nu depășesc, fiecare, 2% din totalul răspunsurilor. Parte dintre aceste probleme se regăsesc, însă, cu ponderi mai mari, la nivel de regiune de dezvoltare.

În mediul urban, principala problemă socială întâlnită este lipsa locurilor de muncă, cu o pondere de aproape 49,2%, puțin sub cea națională.

Sărăcia ocupă aici o pondere de 8,6%, de două ori mai mică decât cea înregistrată la nivel naţional. O pondere de 8,6% ocupă și problema lipsei serviciilor de îngrijire la domiciliu, urmată de lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități sau vârstnici cu o pondere de 7,5%.

Cu ponderi cuprinse între 2,6% și 4,9% găsim alte probleme precum integrarea per­soa­nelor de etnie romă, lipsa serviciilor sociale, problema vârstnicilor singuri şi abandonul şcolar.

Alte probleme, cu ponderi individuale de sub 2%, ocupă 11,7% din totalul pro­blemelor semnalate la nivelul UAT din mediul urban.

În mediul rural observăm o situaţie similară cu cea la nivel naţional, adică lipsa locurilor de muncă ocupă primul loc, cu aproape 53 de procente, aceasta fiind urmată de sărăcie cu 18,4%. Lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici, problema persoanelor vârstnice singure şi îmbătrânirea populaţiei ocupă locurile 3-5 cu ponderi cuprinse între 2% și 4%. Alte probleme semnalate acumulează aproape 16,1% din totalul problemelor semnalate la nivelul UAT din mediul rural, acestea nedepășind pragul de 2% fiecare.

Regiunea Nord Est este caracterizată de lipsa locurilor de muncă într-un procent de 47%, apropiat de cel la nivel naţional. Sărăcia ocupă aici o pondere considerabil mai mare decât la nivel naţional şi faţă de celelalte regiuni, și anume 32,2%. Locurile 3-5 sunt ocupate, cu ponderi între 2,3% și 3,3%, de problema persoanelor vârstnice singure, problema consumului de alcool şi de lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici. Integrarea persoanelor de etnie romă ocupă 2% din totalul problemelor semnalate. Alte probleme întâlnite în regiunea Nord-Est, în proporţie de aproape 13% sunt întâlnite individual sub pragul de 2%.

Principala problemă semnalată de UAT din regiunea Sud-Est este lipsa locurilor de muncă. Aceasta se regăsește în 56,6% dintre răspunsurile oferite de aceste UAT. Pe locul 2, aşa cum vedem şi la nivel naţional, se află problema sărăciei cu un procent de 15,4% dintre răspunsuri. Problema persoanelor vârstnice singure ocupă locul 3 cu o pondere de 3,8%, aceasta fiind urmată de problema lipsei serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici, de problema lipsei serviciilor sociale şi de îmbătrânirea populaţiei. Acestea din urmă ocupă ponderi între 2,7% și 3,8%.

Cu o pondere cumulată de 15,4% se regăsesc alte probleme sociale care nu depăşesc, fiecare, 2% din totalul răspunsurilor oferite de UAT din regiunea sud-est.

UAT din regiunea Bucureşti-Ilfov reclamă într-o proporție mai mică (33,3%) pro­blema lipsei locurilor de muncă decât la nivel naţional. O scădere faţă de ponderea înregistrată la nivel naţional o are şi problema sărăciei, aceasta fiind prezentă aici într-o pondere de aproape 16,7%.

Locurile 3-7 sunt ocupate de probleme în pondere egală de 6,7% după cum urmează: lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici, îmbătrânirea populaţiei, lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu, lipsa serviciilor sociale şi lipsa serviciilor pentru persoane cu dizabilități.

Alte probleme semnalate sunt consumul excesiv de alcool, nivelul scăzut de educaţie, problema copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, serviciile sociale pentru copii, sau lipsa fondurilor şi resurselor umane în sistemul de asistenţă socială.

În regiunea Sud-Muntenia, principala problemă socială semnalată, cu o pondere de aproape 62% este cea a lipsei locurilor de muncă, aceasta fiind urmată, cu o pondere de 12,3% de problema sărăciei. Lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici, reprezintă o altă problemă importantă în această regiune, ocupând o proporţie de 4,7% din totalul problemelor semnalate de UAT din regiune, aceasta fiind urmată de problema îmbătrânirii populaţiei (3,7%). Abandonul școlar și problema persoanelor vârstnice ocupă proporții egale de 2,3% din totalul răspunsurilor. Într-o proporție de 13% se întâlnesc alte probleme.

Lipsa locurilor de muncă este principala problemă semnalată de UAT din regiunea Sud-Vest Oltenia, aceasta ocupând 64,2% din totalitatea răspunsurilor oferite de aceste UAT. Aşa cum am văzut şi în celelalte regiuni, problema sărăciei ocupă locul al doilea, aici având o proporție de 15,5%. Lipsa serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici ocupă locul 3 cu 4,3% din totalul răspunsurilor oferite de UAT din această regiune. Problema persoanelor vârstnice singure şi cea a îmbătrânirii populaţiei ocupă locurile 4 şi 5 cu ponderi cuprinse de 2,8%, respectiv 3,3%. Alte probleme semnalate în această regiune însumează o pondere de aproape 10%.

În regiunea Vest observăm că problema lipsei locurilor de muncă ocupă o pondere de aproape 46%, iar cea a sărăciei o pondere de 11,6%. Pe al treilea loc se află problema lipsei serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici, cu o pondere de 5,8%, aceasta fiind urmată, pe locurile 4-7 de probleme cu ponderi cuprinse între 3,6% şi 4,4%, precum lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu, problema persoanelor vârstnice singure, îmbătrânirea populației sau abandonul şcolar. Problema copiilor cu părinți aflați în străinătate, a beneficiarilor de ajutoare sociale, lipsa serviciilor sociale și nivelul scăzut de educație, sunt probleme ce ocupă între 2,2% și 2,7% din totalul răspunsurilor. Alte probleme, ce ocupă ponderi individuale mai mici de 2%, cumulează 12% din totalul răspunsurilor.

Pe primul loc în regiunea Nord-Vest observăm problema lipsei locurilor de muncă (41,9%), pe al 2-lea loc observăm problema sărăciei (17,7%), acestea fiind urmate de problema integrării persoanelor de etnie romă (6,2%), de problema îmbătrânirii populaţiei (5,9%), de problema persoanelor vârstnice singure (5,6%) şi de cea a lipsei serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități și vârstnici (5,3%). Cu ponderi sub 4% întâlnim alte probleme precum nivelul scăzut de educaţie, lipsa serviciilor sociale etc.

În regiunea Centru întâlnim o situaţie similară cu celelalte regiuni, şi anume pro­blema lipsei locurilor de muncă se află pe primul loc cu 45,5% dintre răspunsuri, urmată de cea a sărăciei cu 11,9%. Cu ponderi cuprinse între 5,1% şi 6% întâlnim problema lipsei serviciilor de îngrijire pentru bolnavi cronici, cu dizabilități şi vârstnici, problema inte­grării persoanelor de etnie romă şi pe cea a lipsei serviciilor de îngrijire la domiciliu. Nivelul scăzut de educație, îmbătrânirea populației, abandonul şcolar sau problema persoanelor vârstnice singure ocupă fiecare ponderi între 3% și 4,2%. Problema beneficiarilor de ajutoare sociale ocupă o pondere de 2,1% din totalul răspunsurilor iar problema integrării persoanelor de etnie romă ocupă 2,4% dintre acestea. Problemele semnalate în proporţii mai mici de 2% reprezintă un total de 7,7% dintre răspunsurile oferite de UAT din regiunea Centru.

Principala problemă socială întâlnită în toate regiunile de dezvoltare este lipsa locurilor de muncă. Ponderile în care această problemă este resimțită în cele 8 regiuni de dezvoltare sunt cuprinse între 33,3% și 64,2%, acestea fiind stratificate în 4 trepte. Pe prima treaptă, cu o prezență în peste 60% dintre localitățile din regiune, problema lipsei locurilor de muncă se întâlnește în regiunile Sud-Vest Oltenia (64,2%) și Sud-Muntenia (61,7%). Regiunea Sud-Est se situează pe treapta a 2-a, cu 56,5% dintre UAT-uri menționând problema lipsei locurilor de muncă. Pe a 3-a treaptă întâlnim regiunile de dezvoltare Nord-Est (47%), Vest (45,8), Centru (45,5) și Nord-Vest (41,9%), în care procente cuprinse între 42% și 47% dintre UAT-urile respondente au menționat problema lipsei locurilor de muncă. În regiunea București-Ilfov, 33,3% dintre UAT-urile care au răspuns acestei întrebări au menționat problema lipsei locurilor de muncă.

Problema sărăciei este menționată de 32,2% dintre UAT-urile din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Această problemă este de 2 ori mai frecventă în regiunea Nord-Est decât în celelalte 7 regiuni de dezvoltare, unde această problemă este menționată, în medie, de 14,4% dintre UAT-urile respondente. Sărăcia este menționată în aproximativ 12% dintre UAT-urile din regiunile Vest, Centru și Sud-Muntenia, în timp ce în regiunile Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov și Nord-Vest, aceasta se regăsește în proporții apropiate de 16.

Cunoscând problema sociala cu care se confrunta o comunitate se poate căuta si identifica soluții potrivite. De cele mai multe ori nerezolvarea unei probleme sociale consta in lipsa fondurilor. Prin urmarea, identificarea sursei de finanțare potrivita pentru problema sociala ar fi primul pas in rezolvarea acesteia.

SC PRIORITA PACT AVANTAGE GRANT SRL va poate sprijini atât in identificarea  problemei cu care va confruntați cat si in ceea ce privește sursa de finanțare de care aveți nevoie.

NU EZITATI SA NE CONTACTATI!   

%d blogeri au apreciat: