Despre companie

SC PRIORITA PACT AVANTAGE GRANT SRL  a fost înființata pentru a răspunde nevoi apărute pe piața in domeniul accesării fondurilor nerambursabile. Membrii companiei au lucrat individual încă din 1998 când in Romania se implementau programe ca PHARE, ISPA si SAPARD. Am elaborat si implementat proiecte in prima programare 2007-2013 din programele POSDRU, PODCA, POR si PNDR. In programarea 2014-2020 am elaborat si implementat proiecte din POCU, POCA si POR. Experiența echipei, de peste 20 de ani atât in scrierea  dar si implementarea de proiecte, reprezintă un real garant pentru ca proiectul tau sa aibe succesul dorit. Consideram ca specializarea sau supraspecializarea pe un domeniu nu sunt suficiente in elaborarea si implementarea unui proiect. Cine este specializat doar pe scriere de proiecte dar care nu a implementat niciodată un proiect, apreciem ca va scrie un proiect doar pe hârtie. Proiectul  poate fi aprobat dar va avea mari probleme in implementare. In acești ani am învățat continuu, chiar si din greșeli/erori. Ne-am dovedit ca orice eroare poate fi îndreptată daca nu abandonezi si cauți soluții. Echipa noastră oferă si cursuri de formare in domeniul managementului de proiect.

SERVICII OFERITE

Servicii de consultanta

pentru

1)accesare de fonduri nerambursabile din următoarele programe de finanțare POCU, POR, PNDR SI FONDURI NATIONALE

 Serviciile oferite constau in:

  1. evaluare eligibilitate, economica si financiara;
  2. identificare problema sau idee pentru proiect, obiective, activități, grup țintă si rezultate;
  3. scriere proiect;
  4. introducere proiect in sistem informatic;
  5. asistenta in perioada evaluării proiectului si formulare de răspunsuri la eventuale clarificări;
  6. asistenta la semnarea contractului de finanțare al proiectului.

Având in vedere faptul ca fiecare program de finanțare are un specific aparte si implica specialiști din domenii diferite cu grade de dificultate diferite, costul serviciilor oferite sunt facturate in funcție de programul de finanțare, axa prioritara, respectiv domeniul de intervenție.

2) implementare proiecte

Serviciile oferite constau in:

  1. consultanta in ceea ce priveste managementul proiectului(planificarea activitatilor, elaborarea fiselor de pontaj si a rapoartelor de activitate, organizarea serviciilor infiintate, derularea activitatilor, intocmirea documentatiei de achizitie pulica);
  2. verificarea adreselor de corespondenta catre AM;
  3. consultanta in ceea ce priveste modificarile contractuale(acte aditionale la contractul de finantare, notificari, comunicari in My smis ) ;
  4. consultanta in ceea ce priveste rambursarea cheltuielilor(verificarea documentatiei de raportare tehnico economica, eligibilitate cheltuieli ).

Ne puteti gasi la adresa de email: dflorinro@gmail.com, telefon 0723143900